Nguồn chính thống cập nhật thông tin Chẩn đoán hình ảnh

Hình ảnh Y khoa – Giới thiệu bài viết rất hữu ích của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Minh Đức, giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bài viết sẽ giúp rất nhiều bác sĩ trên con đường học tập, nghiên cứu, cập nhật thông tin cho công việc của mình.

CẬP NHẬT THÔNG TIN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TỪ NGUỒN NÀO LÀ CHÍNH THỐNG?

Tác giả: TS.BS. Nguyễn Minh Đức

Trong quá trình thực hành khi có một vấn đề gì chúng ta hay sử dụng ngay lập tức Radiology Assistant – Trang website của Radiological Society of the Netherlands (Hội Điện Quang Hà Lan) hoặc Radiopedia.

Tuy nhiên trên thế giới, các bác sĩ thực hành lâm sàng lại không dựa vào cách này. Họ dựa vào các nguồn thông tin chính thống hơn đã qua kiểm định nhiều bước đó là các HỘI NGHỊ VÀ TẠP CHÍ UY TÍN thuộc các Hiệp hội uy tín trong lĩnh vực Điện quang trên thế giới. Thầy GS. Phạm Minh Thông, các thầy cũng như tôi đều dựa theo cách kinh điển này.

1. Hội Điện quang Bắc Mỹ (Radiological Society of North America – RSNA)

Hội Điện quang Bắc Mỹ (Radiological Society of North America – RSNA) với 5 quyển tạp chí Radiology, Radiographics, Radiology Artificial Intelligence, Radiology Cardiovascular Imaging, Radiology Imaging Cancer.

Hội nghị thường niên của RSNA tổ chức hằng năm tại thành phố Chicago vào tuần cuối cùng của tháng 11. Hội này mạnh nhất thế giới. Nghe tên thì biết rõ Hoa Kỳ đứng phía sau.

Website: https://www.rsna.org/journals

5 quyển tạp chí của RSNA.

2. Hội Điện quang Châu Âu (European Society of Radiology – ESR)

Hội Điện quang Châu Âu (European Society of Radiology – ESR) với 3 quyển tạp chí European Radiology, Insights into Imaging, European Radiology Experimental.

Hội nghị thường niên ECR tổ chức hằng năm vào tuần cuối cùng của tháng 2 tại thành phố Vienna. Hội này gần như nước Đức và Áo đứng phía sau và đóng góp nhiều nhất.

Website: https://www.myesr.org/publications

3 quyển tạp chí của ESR.

3. Hội Điện quang Hoàng gia (The Royal College of Radiologists – RCR)

Hội Điện quang Hoàng gia (The Royal College of Radiologists – RCR) với quyển tạp chí Clinical Radiology. Hội và quyển tạp chí này nổi tiếng nhất ở các nước trong Khối thịnh vượng chung Anh.

Website: https://www.journals.elsevier.com/clinical-radiology

Quyển tạp chí Clinical Radiology của RCR.

4. Hội Điện quang Hàn lâm (Association of University Radiologists – AUR)

Hội Điện quang Hàn Lâm (Association of University Radiologists – AUR) với quyển tạp chí Academic Radiology. Hội và quyển tạp chí này nổi tiếng nhất với các giảng viên, nghiên cứu viên đang công tác tại các trường Đại học có chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

Website: https://www.journals.elsevier.com/academic-radiology

Quyển tạp chí Academic Radiology của AUR.

5. Trường Đại học Điện quang Hoa Kỳ (American College of Radiology – ACR)

Trường Đại học Điện quang Hoa Kỳ (American College of Radiology – ACR) với quyển tạp chí Journal of American College of Radiology. Các phân độ ACR TIRADS, BIRADS… là do tổ chức này ban hành. Website ACR cũng thuộc về tổ chức này.

Website: https://www.jacr.org

Quyển tạp chí Journal of American College of Radiology của ACR.

6. Hội Roentgen Hoa Kỳ (American Roentgen Ray Society – ARRS)

Hội Roentgen Hoa Kỳ (American Roentgen Ray Society – ARRS) với quyển tạp chí American Journal of Roentgenology. Quyển này thiên hướng về các bài tổng quan.

Website: https://www.ajronline.org

Quyển tạp chí American Journal of Roentgenology của ARRS.

7. Hội Điện quang Pháp (Societe Francaise de Radiologie – SFR)

Hội Điện quang Pháp (Societe Francaise de Radiologie – SFR) với quyển tạp chí Diagnostic and Interventional Imaging. Các nhà khoa học Điện quang Pháp thì rất yêu quí và có ơn với đất nước chúng ta. Đó là những người bạn và người thầy lâu năm, nhưng các bác sĩ trong chuyên ngành ít biết đến quyển tạp chí này.

Website: https://www.journals.elsevier.com/diagnostic-and-interventional-imaging

Quyển tạp chí Diagnostic and Interventional Imaging của SFR

8. Hội Điện quang can thiệp (Society of Interventional Radiology – SIR)

Hội Điện quang can thiệp (Society of Interventional Radiology – SIR) với quyển tạp chí Journal of Vascular and Interventional Radiology – JVIR nổi tiếng nhất trong lĩnh vực điện quang can thiệp.

Hội điện quang can thiệp hằng năm tổ chức hội nghị tại một tiểu bang khác nhau tại Hoa Kỳ hoặc Canada.

Website: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-vascular-and-interventional-radiology

Quyển tạp chí JVIR của SIR.

9. Hội Điện quang can thiệp Châu Âu (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe – CIRSE)

Hội Điện quang can thiệp Châu Âu (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe – CIRSE) với quyển tạp chí Cardiovascular and Interventional Radiology – CVIR cũng rất nổi tiếng.

Hội điện quang can thiệp hằng năm tổ chức hội nghị tại một nước Châu Âu.

Website: https://www.cvironline.org

Quyển tạp chí CVIR của CIRSE.

10. Hội kỹ thuật viên thế giới (International Society of Radiographer and Radiological Technologists – ISRRT)

Hội kỹ thuật viên thế giới (International Society of Radiographer and Radiological Technologists – ISRRT) với 3 quyển tạp chí Radiography, Journal of Medical Radiation Sciences, Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences.

Website:

https://www.journals.elsevier.com/radiography

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20513909

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-medical-imaging-and-radiation-sciences

3 quyển tạp chí của ISRRT.

11. Trường Đại học Washington (University of Washington)

Trường Đại học Washington (University of Washington) với quyển tạp chí Radiology Case Reports. Một tạp chí trình bày các ca lâm sàng hiếm trong lĩnh vực Điện quang chẩn đoán và can thiệp.

Website: https://www.journals.elsevier.com/radiology-case-reports

Quyển tạp chí Radiology Case Reports của University of Washington.

12. Hội Điện Quang và Y học hạt nhân Việt Nam (Vietnamese Society of Radiology and Nuclear Medicine – VSRNM)

Hội Điện Quang và Y học hạt nhân Việt Nam (Vietnamese Society of Radiology and Nuclear Medicine – VSRNM) với quyển tạp chí Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam. Hội nghị VSRNM tổ chức hằng năm vào tuần thứ 3 của tháng 8 tại một thành phố tại Việt Nam. Gần đây Hội đã liên kết với các Hội khác trên thế giới và mở các section chuyên sâu với các speaker là chuyên gia hàng đầu thế giới về giảng.

Website Tạp chí Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam: https://vjrnm.edu.vn

Website Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt nam: https://radiology.com.vn

Quyển tạp chí Điện quang và Y học hạt nhân của VSRNM.

Hầu như tất cả các nguồn thông tin về CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH trên thế giới đều từ các phát xuất chính từ các nguồn mà tôi và thầy GS. Phạm Minh Thông đã sưu tầm và liệt kê ra ở đây.

Các bạn hãy subscribe với journal bằng email cá nhân. Hằng tháng thậm chí hằng tuần họ sẽ gửi email cho bạn số báo mới nhất. Các bạn thích và quan tâm bài nào nhất hãy tìm đọc. Hi vọng các bạn sẽ thường xuyên cập nhật thông tin khoa học chuyên ngành chính thống giúp nâng cao kiến thức bản thân và mang đến nhiều lợi ích cho người bệnh.

Đáng lưu ý, khi bạn có tên trong các tạp chí này là bạn đang có đóng góp chuyên môn, khoa học cho cộng đồng trong nước và thế giới. Đặc biệt nếu bài của bạn hay thì sẽ ở trang bìa của tạp chí thì đó là những đột phá của chuyên ngành, tôi đã từng được một lần có vinh dự trên quyển tạp chí European Radiology.

TS.BS. Nguyễn Minh Đức

Xem thêm:

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Blog Y khoa