[Việc làm] Bệnh viện Bình Dân tuyển dụng viên chức (đợt 2)

Bệnh viện Bình Dân tuyển dụng viên chức

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Bệnh viện tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2) là 65 người, cụ thể theo từng vị trí như sau:

 • Bác sĩ hạng III: 23
 • Dược hạng III: 02
 • Dược hạng IV: 01
 • Điều dưỡng hạng III: 09
 • Điều dưỡng hạng IV: 26
 • Kỹ thuật viên y hạng III: 01
 • Kỹ thuật viên y hạng IV: 03

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

Điều kiện dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • a. Có quốc tịch Việt Nam
 • b. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;
 • c. Có đơn đăng ký dự tuyển;
 • d. Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
 • đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
 • e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học cho từng vị trí xét tuyển:

+ Trình độ từ đại học:

 • Ngoại ngữ: bậc 2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
 • Tin học: sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

+ Trình độ từ trung cấp:

 • Ngoại ngữ: bậc 1 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
 • Tin học: sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

3. Hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

 • a. Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
 • b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 • c. Bản sao các loại: giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
 • d. Bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và đểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy trình về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
 • đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
 • e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

4. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được ban hành theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016, việc tuyển dụng viên  chức  năm 2017  của Bệnh viện.

5.  Nội dung xét tuyển dụng

Nội dung xét tuyển:

Căn cứ Điều 11 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012, nội dung xét tuyển viên chức:

 • Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
 • Kiểm tra, sách hạch thông qua việc tổ chức phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm:
  • Kiến thức chung: Quyền và nghĩa vụ của viên chức; trách nhiệm và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện.
  • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ; các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ

Cách tính điểm:

 • Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số.
 • Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang   điểm 100, tính hệ số. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
 • Điểm phỏng vấn: Thí sinh có hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu sẽ tham gia phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

6.  Thời gian, địa điểm và lệ phí xét tuyển

 • Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển kể từ ngày thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng từ 08/01/2018 đến 02/02/2018 (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ) tại phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Bình Dân
 • Thời gian dự kiến xét tuyển viên chức vào tháng 03 năm 2018 (sẽ có thông báo ngày giờ cụ thể đến các ứng viên nộp hồ sơ xét tuyển đạt chuẩn theo quy định).
 • Địa điểm xét tuyển: tại trụ sở Bệnh viện Bình Dân, số 371 đường Điện Biên phủ, Phường 4, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
 • Lệ phí tuyển viên chức:Căn cứ Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016, phí dự tuyển  viên chức là 400.000đ/thí sinh/một lần dự tuyển.

Chi tiết về các nội dung và biểu mẫu hồ sơ

 

Trang chủ BV Bình Dân HCM bvbinhdan.com.vn


Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Load More In Blog Y khoa