Home HƯỚNG DẪN ESUR VỀ THUỐC TƯƠNG PHẢN 2018 (ESUR v10)

HƯỚNG DẪN ESUR VỀ THUỐC TƯƠNG PHẢN 2018 (ESUR v10)

Hướng dẫn ESUR về thuốc tương phản 2018 (ESUR v10) Việt

LỜI GIỚI THIỆU

LỜI NÓI ĐẦU

TÓM TẮT NỘI DUNG CẬP NHẬT CỦA ỦY BAN ESUR 2018

THUẬT NGỮ: CONTRAST AGENTS VÀ CONTRAST MEDIA

A. PHẢN ỨNG PHỤ TOÀN THÂN

A.1. PHẢN ỨNG PHỤ CẤP TÍNH

A.1.1. Các phản ứng phụ cấp tính của thuốc tương phản chứa iốt và gadolinium

A.1.2. Xử lý các phản ứng phụ cấp

A.1.2.1. Chuẩn bị để điều trị các phản ứng phụ cấp

A.1.2.2. Hướng dẫn cơ bản bước đầu xử lý các phản ứng phụ cấp tính đối với tất cả các loại thuốc tương phản

A.1.2.3. Sau xảy ra phản ứng phụ mức độ trung bình – nặng với thuốc tương phản

A.1.2.4. Ôn các phác đồ điều trị

A.1.3. Làm ấm thuốc tương phản iốt trước khi tiêm

A.1.4. Thoát mạch thuốc tương phản iốt

A.1.5. Nhịn đói trước khi tiêm thuốc tương phản

A.2. PHẢN ỨNG PHỤ MUỘN

A.3. PHẢN ỨNG PHỤ RẤT MUỘN

A.3.1. Các phản ứng phụ rất muộn liên quan thuốc tương phản iốt: Nhiễm độc tuyến giáp

A.3.2. Các phản ứng phụ rất muộn liên quan thuốc tương phản gadolinium: Xơ hóa hệ thống do thận (NSF)

B. PHẢN ỨNG PHỤ TẠI THẬN (TỔN THƯƠNG THẬN CẤP SAU TIÊM THUỐC TƯƠNG PHẢN, PC-AKI)

B.1. XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG THẬN

B.2. TÁC DỤNG PHỤ TRÊN THẬN DO THUỐC TƯƠNG PHẢN IỐT

B.2.1. Các mốc thời gian

B.2.2. Trước khi chụp

B.2.3. Trong lúc chụp

B.2.4. Sau khi chụp

B.2.5. Bệnh nhân bị đa u tủy

B.3. PHẢN ỨNG PHỤ TẠI THẬN ĐỐI VỚI THUỐC TƯƠNG PHẢN CHỨA GADOLINIUM

B.4. BỆNH NHÂN RỐI LOẠN ĐƯỜNG HUYẾT ĐANG SỬ DỤNG THUỐC METFORMIN

B.4.1. Thuốc tương phản chứa iốt

B.4.2. Thuốc tương phản chứa gadolinium

B.5. BỆNH NHÂN LỌC MÁU VÀ THUỐC TƯƠNG PHẢN

B.6. THUỐC TƯƠNG PHẢN IỐT VÀ GADOLINIUM CÓ AN TOÀN KHÔNG KHI SỬ DỤNG TRONG CÙNG MỘT NGÀY CHO CÁC XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUY

B.7. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI LẦN TIÊM THUỐC TƯƠNG PHẢN IỐT TRONG CHỤP THÔNG THƯỜNG LÀ BAO LÂU?

B.8. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI LẦN TIÊM THUỐC TƯƠNG PHẢN GADOLINIUM TRONG CHỤP THÔNG THƯỜNG LÀ BAO LÂU?

C. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

C.1. THOÁT MẠCH THUỐC TƯƠNG PHẢN

C.2. ẢNH HƯỞNG TỚI PHỔI CỦA THUỐC TƯƠNG PHẢN IỐT

C.3. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TƯƠNG PHẢN ĐỐI VỚI MÁU VÀ NỘI MÔ

C.3.1. Huyết khối

C.3.1.1. Thuốc tương phản iốt

C.3.2. Bệnh hồng cầu hình liềm

C.3.2.1. Thuốc tương phản iốt

C.3.2.2. Thuốc tương phản gadolinium

C.4. THUỐC TƯƠNG PHẢN VÀ CÁC KHỐI U TIẾT CATECHOLAMINE (PHEOCHROMOCYTOMA VÀ PARAGANGLIOMA)

C.5. MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

C.6. TƯƠNG TÁC VỚI CÁC DƯỢC PHẨM VÀ XÉT NGHIỆM LÂM SÀNG KHÁC

C.7. CÁC VẤN ĐỀ VỀ GADOLINIUM

C.7.1. Lắng đọng gadolinium trong não

C.7.1.1. Phát hiện

C.7.1.2. Các đặc trưng

C.7.1.3. Liên quan tới loại thuốc tương phản gadolinium

C.7.2. Gadolinium lắng đọng trong xương, gan và da

C.7.2.1. Phát hiện

C.7.2.2. Các đặc trưng

C.7.3. Gadolinium gây nhiễm môi trường

C.8. AN TOÀN CỦA THUỐC TƯƠNG PHẢN SIÊU ÂM

C.9. AN TOÀN CỦA THUỐC TƯƠNG PHẢN BARYT

C.10. SỬ DỤNG THUỐC TƯƠNG PHẢN TRẺ EM

C.11. SỬ DỤNG THÔNG TIN NGOÀI NHÃN THUỐC CỦA THUỐC TƯƠNG PHẢN

D. BẢNG CÂU HỎI/THƯ

D.1. MỘT VÍ DỤ THƯ CHUYỂN BỆNH NHÂN TỚI KHÁM DỊ ỨNG

D.2. BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI DÀNH CHO BÁC SĨ LÂM SÀNG CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG THUỐC TƯƠNG PHẢN IỐT

D.3. BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI DÀNH CHO BÁC SĨ LÂM SÀNG CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG THUỐC TƯƠNG PHẢN GADOLINIUM

E. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Các tài liệu đã công bố của Ủy ban an toàn về thuốc tương phản ESUR

Phụ lục 2: Ủy ban an toàn thuốc tương phản, Xuân 2018

Hướng dẫn ESUR về thuốc tương phản 2018 (ESUR v10) Việt