Home HƯỚNG DẪN ESUR VỀ THUỐC TƯƠNG PHẢN 2018 (ESUR v10) – D. BẢNG CÂU HỎI/THƯ

HƯỚNG DẪN ESUR VỀ THUỐC TƯƠNG PHẢN 2018 (ESUR v10) – D. BẢNG CÂU HỎI/THƯ

D. BẢNG CÂU HỎI/THƯ

D.1. MỘT VÍ DỤ THƯ CHUYỂN BỆNH NHÂN TỚI KHÁM DỊ ỨNG

Kính gửi Bác sĩ,

(Điền thông tin bệnh nhân) bị phản ứng quá mẫn sau tiêm thuốc tương phản ngày (điền ngày)

Loại xét nghiệm (vd: CT, MRI, IV…)

Loại thuốc tương phản:

Thuốc tương phản iốt:

Thuốc tương phản gadolinium:

Thuốc tương phản siêu âm:

Tên thuốc tương phản:

Liều sử dụng:…………….ml

Đường sử dụng (vd, TM, ĐM, nội khớp, đường uống…)

Thời gian từ lúc sử dụng tới lúc có triệu chứng lâm sàng:

Loại triệu chứng (mô tả):

Phân độ phản ứng theo phân loại Ring và Messmer:

  • Độ 1
  • Độ 2
  • Độ 3
  • Độ 4

Điều trị khi xảy ra phản ứng:

  • (mô tả chi tiết)

Kết quả (vd, theo dõi, nhập hồi sức, về nhà…)

Xét nghiệm máu Histamin và/hoặc Tryptase:

Thực hiện xét nghiệm máu lúc xảy ra phản ứng: CÓ/KHÔNG         Sau 2 giờ: CÓ/KHÔNG

Kết quả: Histamine: ……………..Tryptase:……………..

Tiền căn dị ứng thuốc tương phản: CÓ/KHÔNG. Nếu có, mô tả thuốc và loại phản ứng:

Cám ơn Quý đồng nghiệp khám và làm xét nghiệm da cho bệnh nhân để phân loại phản ứng dị ứng hay không dị ứng, và tìm các phản ứng chéo, giúp chúng tôi sử dụng thuốc tương phản an toàn cho các lần sau.

Trân trọng,

Bác sĩ

 

D.2. BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI DÀNH CHO BÁC SĨ LÂM SÀNG CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG THUỐC TƯƠNG PHẢN IỐT

 

D.3. BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI DÀNH CHO BÁC SĨ LÂM SÀNG CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG THUỐC TƯƠNG PHẢN GADOLINIUM