[PDF] Kỹ thuật X quang quy ước, Nguyễn Doãn Cường

Kỹ thuật X quang quy ước

Giới thiệu

Sách Kỹ thuật X quang quy ước (Nguyễn Doãn Cường) được biên soạn dành cho học viên lớp Định hướng chẩn đoán hình ảnh của Trường Đại học Y dược HCM.

Chi tiết

  • Tên sách: Kỹ thuật X quang quy ước
  • Chủ biên: Nguyễn Doãn Cường
  • Trường Đại học Y dược HCM
  • Sách đào tạo Học viên Định hướng Chẩn đoán hình ảnh
  • Số trang: 100 Trang​

Sách Kỹ thuật X quang quy ước, Nguyễn Doãn Cường

Link tải

 

Xem thêm:


Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Ebook tiếng Việt