[Song ngữ Y khoa] Danh pháp và thuật ngữ viết báo cáo chuẩn thoát vị đĩa đệm

Giới thiệu

Bệnh lý cột sống rất phổ biến và gặp ở gần như ở tất cả các chuyên khoa. Giải phẫu cột sống phức tạp, nhưng ngôn ngữ sử dụng để mô tả bệnh lý có thể còn phức tạp hơn. Nhiều tham khảo thông thường khác nhau về danh pháp dùng để viết báo cáo thoát vị đĩa đệm.

Bài này tóm tắt và đưa ra các khuyến cáo chuẩn để viết báo cáo các thuật ngữ liên quan đến thoát vị đĩa đệm. Thuật ngữ viết báo cáo chuẩn này có thể sử dụng cho CT và MRI và giúp báo cáo vị trí và kích thước thoát vị đĩa đệm. Các nhà chẩn đoán cần phải nhận thấy nhiều cạm bẫy liên quan đến thoát vị đĩa đệm để tránh trường hợp can thiệp phẫu thuật ở tầng cột sống không đúng.

Bản gốc:
– Tiêu đề: Magnetic Resonance Imaging Clinics of North America. Volume 15, Issue 2, May 2007, Pages 167-174
– Tác giả: Richard F. Costello, Douglas P. Beall
– Nguồn: doi:10.1016/j.mric.2006.12.001
Bản dịch:
– Tiêu đề: Danh pháp và thuật ngữ viết báo cáo chuẩn của thoát vị đĩa đệm
– Người dịch: BS Cao Thiên Tượng / radiocr.vn
Biên tập song ngữ:
– Hình ảnh Y khoa / hinhanhykhoa.com


Song ngữ: Danh pháp và thuật ngữ viết báo cáo chuẩn thoát vị đĩa đệm

*Chọn “Fullscreen” hoặc Presentation Mode để thể hiện nội dung tốt nhất

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký Nhận bài viết mới và theo dõi Kênh Youtube

Tải thêm Tiếng Anh Y khoa