[CME] Cập nhật những tiến bộ mới trong tiền sản và siêu âm sản phụ khoa

Giới thiệu

Nhằm cập nhật những vấn đề mới về siêu âm chẩn đoán u buồng trứng, thai lạc chỗ trong phụ khoa và các vấn đề về sàng lọc trước sinh trong sản khoa, Chi Hội Siêu Âm Việt Nam kết hợp với Philips giới thiệu buổi hội thảo chuyên đề “Cập nhật những tiến bộ mới trong tiền sản và siêu âm sản phụ khoa”.

– Báo cáo viên:

– Thời gian: ngày 02/10/2021 và 30/10/2021

– Nội dung chi tiết chương trình:

Buổi 1

 1. Khai mạc hội thảo
 2. Sàng lọc lệch bội: Ứng dụng mô hình sàng lọc liên tiếp NIPT của FMF trong điều kiện Việt Nam
  ThS. BS. Nguyễn Hoàng Long
 3. Giới thiệu giải pháp siêu âm sản phụ khoa của Philips
  Đại diện Philips Việt Nam
 4. Chẩn đoán và xử trí thai giới hạn tăng trưởng theo khuyến cáo FIGO 2021
  ThS. BS. Hà Tố Nguyên
 5. Thảo luận

Buổi 2

 1. Khai mạc hội thảo
 2. Hình ảnh đặc trưng trên siêu âm của một số loại u buồng trứng thường gặp
  BS. CKI. Nguyễn Xuân Lan
 3. Giới thiệu giải pháp siêu âm của Philips
  Đại diện Philips Việt Nam
 4. Thai lạc chỗ: Cập nhật thuật ngữ, tiêu chuẩn chẩn đoán theo khuyến cáo ESHRE 2019
  ThS. BS. Hà Tố Nguyên
 5. Thảo luận và bế mạc

Video chương trình CME

Buổi 1

Khai mạc hội thảo Cập nhật những tiến bộ mới trong tiền sản và siêu âm sản phụ khoa

Sàng lọc lệch bội: Ứng dụng mô hình sàng lọc liên tiếp NIPT của FMF trong điều kiện Việt Nam

Báo cáo viên: ThS. BS. Nguyễn Hoàng Long

Bài giảng

Giới thiệu giải pháp siêu âm sản phụ khoa của Philips

Báo cáo viên: Đại diện Philips Việt Nam

Chẩn đoán và xử trí thai giới hạn tăng trưởng theo khuyến cáo FIGO 2021

Báo cáo viên: ThS. BS. Hà Tố Nguyên

Bài giảng

Thảo luận buổi 1

Buổi 2

Khai mạc hội thảo buổi 2

Hình ảnh đặc trưng trên siêu âm của một số loại u buồng trứng thường gặp

Báo cáo viên: BS. CKI. Nguyễn Xuân Lan

Bài giảng

Giới thiệu giải pháp siêu âm của Philips

Báo cáo viên: Đại diện Philips Việt Nam

Thai lạc chỗ: Cập nhật thuật ngữ, tiêu chuẩn chẩn đoán theo khuyến cáo ESHRE 2019

Báo cáo viên: ThS. BS. Hà Tố Nguyên

Bài giảng

Thảo luận buổi 2 và bế mạc hội thảo

Tải tài liệu hội thảo

 1. Sàng lọc lệch bội: Ứng dụng mô hình sàng lọc liên tiếp NIPT của FMF trong điều kiện Việt Nam
  ThS. BS. Nguyễn Hoàng Long
 2. Chẩn đoán và xử trí thai giới hạn tăng trưởng theo khuyến cáo FIGO 2021
  ThS. BS. Hà Tố Nguyên
 3. Hình ảnh đặc trưng trên siêu âm của một số loại u buồng trứng thường gặp
  BS. CKI. Nguyễn Xuân Lan
 4. Thai lạc chỗ: Cập nhật thuật ngữ, tiêu chuẩn chẩn đoán theo khuyến cáo ESHRE 2019
  ThS. BS. Hà Tố Nguyên
Xem thêm:
Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Sản phụ khoa