[Video] Siêu âm đánh giá sự tăng trưởng và chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong tử cung – ThS.BS. Hà Tố Nguyên (SA SPK BVTD 09)

Giới thiệu

Đánh giá sự tăng trưởng thai là điều quan trọng cần đánh giá trong mỗi lần khám và siêu âm thai. Thai chậm tăng trưởng trong tử cung cũng là một vấn đề cần được chẩn đoán và tìm nguyên nhân để có những hướng xử trí thích hợp.

Hai vấn đề này sẽ được trình bày trong bài giảng Siêu âm đánh giá sự tăng trưởng và chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong tử cung của ThS.BS. Hà Tố Nguyên.

Đây là bài giảng thứ 9 trong Khóa học Siêu âm Sản Phụ khoa của BV Từ Dũ (cập nhật 2023).

Các video bài giảng sẽ được cập nhật liên tục trên trang web, mời bạn đọc theo dõi hoặc đăng ký nhận thông báo bài viết mới.

Xem thêm: Hướng dẫn thực hành ISUOG: Chẩn đoán và quản lý thai nhỏ so với tuổi thai và thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung


Siêu âm đánh giá sự tăng trưởng và chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong tử cung

Giảng viên: ThS.BS. Hà Tố Nguyên


Tài liệu tham khảo khóa học

Bài giảng khóa học

Hướng dẫn thực hành ISUOG tiếng Việt

Sách Hướng dẫn thực hành siêu âm tim thai

Sách tham khảo tiếng Việt

Sách tham khảo tiếng Anh

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký Nhận bài viết mới và theo dõi kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Sản phụ khoa