[Video] Siêu âm tử cung – ThS.BS. Hà Tố Nguyên (SA SPK BVTD 36)

Giới thiệu

Siêu âm là phương tiện đầu tay để khảo sát tử cung, trong đó vai trò chính là siêu âm đầu dò. Bài giảng tiếp theo trong phần siêu âm phụ khoa là bài Siêu âm tử cung của ThS.BS. Hà Tố Nguyên

Nội dung bài giảng bao gồm:

  1. Hình ảnh tử cung bình thường
  2. Dị dạng tử cung
  3. U xơ tử cung
  4. Lạc nội mạc tử cung
  5. Xuất huyết tử cung bất thường

Đây là bài giảng 36 trong Khóa học Siêu âm Sản Phụ khoa của BV Từ Dũ (cập nhật 2023).

Các video bài giảng sẽ được cập nhật liên tục trên trang web, mời bạn đọc theo dõi hoặc đăng ký nhận thông báo bài viết mới.

Xem thêm: Tổng hợp Hướng dẫn thực hành siêu âm của Hiệp hội siêu âm sản phụ khoa thế giới (ISUOG)


Siêu âm tử cung

Giảng viên: ThS.BS. Hà Tố Nguyên


Tài liệu tham khảo khóa học

Bài giảng khóa học

Hướng dẫn thực hành ISUOG tiếng Việt

Sách Hướng dẫn thực hành siêu âm tim thai

Sách tham khảo tiếng Việt

Sách tham khảo tiếng Anh

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký Nhận bài viết mới và theo dõi kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Sản phụ khoa