[Video] Thai bám sẹo mổ lấy thai, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, Bs Hà Tố Nguyên

Thai bám sẹo mổ lấy thai, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược

Giới thiệu

Thai bám sẹo mổ lấy thai, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược là bài giảng trong Khóa học Siêu âm Sản phụ khoa (BV Từ Dũ) do Bs Hà Tố Nguyên giảng dạy.

Video bài giảng Thai bám sẹo mổ lấy thai, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, Bs Hà Tố Nguyên

Nguồn video: Hoan DV

Bài giảng

[update]

Link tải

  • PDF [update]

Xem thêm:

  • Trọn bộ tài liệu Khóa học Siêu âm Sản phụ khoa, BV Từ Dũ
  • Tổng hợp video Siêu âm Sản phụ khoa, BV Từ Dũ
  • Tổng hợp video Chẩn đoán hình ảnh Sản phụ khoa
Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Sản phụ khoa