[Video] Bất thường bẩm sinh thận niệu quản, Bs Nguyễn Anh Tuấn

Giới thiệu

 • Bất thường bẩm sinh thận niệu quản là bài giảng trong chuyên mục Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa do Bs Nguyễn Anh Tuấn, Trường ĐH Y Dược HCM giảng dạy.
 • Nội dung gồm các phần:
  1. Phôi thai học
  2. Bất thường nhu mô thận
   • Bất sản thận
   • Loạn sản thận đa nang
   • Bệnh nang thận
  3. Bất thường bể thận – niệu quản
   • Túi thừa đài thận
   • Hội chứng khúc nội bể thận – niệu quản
   • Dãn niệu quản, Nang niệu quản
   • Bể thận-niệu quản đôi
  4. Bất thường xoay thận, lạc chỗ, dính
   • Thận lạc chỗ
   • Thận móng ngựa

Video Bất thường bẩm sinh thận niệu quản, Bs Nguyễn Anh Tuấn

– Nguồn video: Đức Nguyễn Hữu (https://www.youtube.com/channel/UC00H2As6hnLQDFF0ZtZAqrA)

Tài liệuTrang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video CĐHA Nhi khoa