[Video] Tổn thương xương trong bệnh lý huyết học và chuyển hóa, Bs Nguyễn Anh Tuấn

Giới thiệu

Tổn thương xương trong bệnh lý huyết học và chuyển hóa là bài giảng trong chuyên mục Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa do Bs Nguyễn Anh Tuấn, Trường ĐH Y Dược HCM giảng dạy.
– Nội dung gồm các phần:

  1. Đặc điểm tổn thương xương trong bệnh lý huyết học và chuyển hóa
  2. Bệnh xương chuyển hóa
    • Bất thường chuyển hóa Calci-Phospho
    • Bất thường hoạt động tế bào
    • Bất thường chất căn bản
  3. Tổn thương xương trong bệnh lý huyết học

Video Tổn thương xương trong bệnh lý huyết học và chuyển hóa, Bs Nguyễn Anh Tuấn

Nguồn video: Tram Thi Tu Huong (https://www.youtube.com/channel/UCQhqS5DdPYF-WFDm9UGRzog)


Bài giảng

[update]

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video CĐHA Nhi khoa