[Video] Tuổi xương trẻ em, Bs Nguyễn Anh Tuấn

Giới thiệu

– Tuổi xương trẻ em là bài giảng trong chuyên mục Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa do Bs Nguyễn Anh Tuấn, Trường ĐH Y Dược HCM giảng dạy.
– Nội dung gồm các phần:

  1. Đại cương tuổi xương
  2. Phương pháp Lefebvre và Koikman
  3. Phương pháp Greulich và Pyle
  4. Phương pháp Sauvegrain và Nahum
  5. Phương pháp Risser
  6. Nhân cốt hóa đầu trong xương đòn

Video Tuổi xương trẻ em, Bs Nguyễn Anh Tuấn

Tài liệuTrang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video CĐHA Nhi khoa