MRI Tuyến yên, hố yên và vùng cạnh yên, Bs Cao Thiên Tượng

MRI Tuyến yên, hố yên và vùng cạnh yên

Giới thiệu

Video bài giảng MRI Tuyến yên, hố yên và vùng cạnh yên thuộc chứng chỉ Chẩn đoán hình ảnh Thần kinh dành cho đối tượng Ck1 CĐHA do Bs Cao Thiên Tượng giảng dạy.

Nội dung bài giảng

  1. Mở đầu: nhận dạng tuyến yên, hố yên
  2. Xác định tiêu điểm tổn thương: trong, trên, dưới, cạnh yên
  3. Phân tích tổn thương
  4. Chẩn đoán phân biệt

Video bài giảng Bất thường bẩm sinh não, Bs Cao Thiên Tượng

Bài giảng PDF

Hình ảnh hố yên và vùng cạnh yên

MRI Tuyến yên

Link tải

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Cộng hưởng từ (MRI)