[Video] Nhũ ảnh và phân loại BIRADS trên nhũ ảnh – BS Lê Văn Dũng

Giới thiệu

Video bài giảng Nhũ ảnh (Mamography) của BS.CKII. Lê Văn Dũng trong chương trình giảng dạy Chuyên khoa 1 Chẩn đoán hình ảnh. Nội dung gồm giới thiệu, kỹ thuật chụp, cách đọc nhũ ảnh và phân loại BI-RADS trên nhũ ảnh.

Video Nhũ ảnh và phân loại BIRADS trên nhũ ảnh

Nhũ ảnh (Mammography)

Giảng viên: BS.CKII. Lê Văn Dũng

Phân loại BI-RADS trên nhũ ảnh

Giảng viên: BS.CKII. Lê Văn Dũng

Tải tài liệu

Xem thêm:
Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video X-quang (XQ)