[Video] Siêu âm dị dạng mạch máu trẻ em, Bs Nguyễn Hữu Chí

Giới thiệu

 • Siêu âm dị dạng mạch máu trẻ em là bài giảng trong chuyên mục Siêu âm Nhi khoa do Bs Nguyễn Hữu Chí, BV Nhi đồng 1 giảng dạy.
 • Nội dung gồm các phần:
  1. Giới thiệu
  2. Dị dạng mao mạch
  3. Dị dạng mạch bạch huyết
  4. Dị dạng tĩnh mạch
  5. Dị dạng động tĩnh mạch

Video Siêu âm dị dạng mạch máu trẻ em, Bs Nguyễn Hữu Chí

Nguồn video: CDHA 2014 Lop CK1 (https://www.youtube.com/channel/UC-vM8LWlA1J3FX295GNka7Q)

Tài liệuTrang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Nhi khoa