[Video] Siêu âm hệ tĩnh mạch gan, Bs Nguyễn Hữu Chí

Giới thiệu

  • Siêu âm hệ tĩnh mạch gan là bài giảng trong chuyên mục Siêu âm Nhi khoa do Bs Nguyễn Hữu Chí, BV Nhi đồng 1 giảng dạy.
  • Nội dung gồm các phần:
    1. Giải phẫu học
    2. Kỹ thuật khảo sát
    3. Các đặc điểm siêu âm
    4. Hội chứng Budd Chiari

Video Siêu âm hệ tĩnh mạch gan, Bs Nguyễn Hữu Chí

Nguồn video: CDHA 2014 Lop CK1 (https://www.youtube.com/channel/UC-vM8LWlA1J3FX295GNka7Q)

Tài liệu

[update]

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Nhi khoa