[Video] Siêu âm hội chứng nôn ói trẻ em, Bs Nguyễn Hữu Chí

Giới thiệu

 • Siêu âm hội chứng nôn ói trẻ em là bài giảng trong chuyên mục Siêu âm Nhi khoa do Bs Nguyễn Hữu Chí, BV Nhi đồng 1 giảng dạy.
 • Nội dung gồm các phần:
  1. Giới thiệu
  2. Nguyên nhân:
   • Tại đường tiêu hóa
   • Ngoài đường tiêu hóa
  3. Các bệnh lý thường gặp
   • Trào ngược dạ dày – thực quản
   • Hẹp phì đại cơ môn vị
   • Tắc tá tràng
   • Ruột xoay bất toàn

Video Siêu âm hội chứng nôn ói trẻ em, Bs Nguyễn Hữu Chí

Nguồn video: CDHA 2014 Lop CK1 (https://www.youtube.com/channel/UC-vM8LWlA1J3FX295GNka7Q)

Tài liệu

[update]

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Nhi khoa