[Video] Siêu âm shock, Bs Nguyễn Hữu Chí

Giới thiệu

 • Siêu âm shock là bài giảng trong chuyên mục Siêu âm Nhi khoa do Bs Nguyễn Hữu Chí, BV Nhi đồng 1 giảng dạy.
 • Nội dung gồm các phần:
  1. Mở đầu
  2. Phân loại shock
  3. Thực hành
   • RUSH 1: Đánh giá chức năng bơm
   • RUSH 2: Đánh giá hồ chứa
   • RUSH 3: Đánh giá các ống dẫn

Video Siêu âm shock, Bs Nguyễn Hữu Chí

Nguồn video: CDHA 2014 Lop CK1 (https://www.youtube.com/channel/UC-vM8LWlA1J3FX295GNka7Q)

Tài liệu

[update]

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Nhi khoa