[Video] Siêu âm thông nối cửa chủ bẩm sinh, Bs Nguyễn Hữu Chí

Giới thiệu

 • Siêu âm thông nối cửa chủ bẩm sinh là bài giảng trong chuyên mục Siêu âm Nhi khoa do Bs Nguyễn Hữu Chí, BV Nhi đồng 1 giảng dạy.
 • Nội dung gồm các phần:
  1. Mở đầu
  2. Nhắc lại phôi thai
  3. Phân loại
   • PS shunt trong gan: 5 type
   • PS shunt ngoài gan: 2 type
  4. Hậu quả của thông nối

Video Siêu âm thông nối cửa chủ bẩm sinh, Bs Nguyễn Hữu Chí

Nguồn video: CDHA 2014 Lop CK1 (https://www.youtube.com/channel/UC-vM8LWlA1J3FX295GNka7Q)

Tài liệuTrang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Load More In Video Siêu âm Nhi khoa