[Video] Siêu âm tĩnh mạch chủ dưới đánh giá tình trạng thể tích dịch nội mạch, Bs Nguyễn Hữu Chí

Giới thiệu

 • Siêu âm tĩnh mạch chủ dưới đánh giá tình trạng thể tích dịch nội mạch là bài giảng trong chuyên mục Siêu âm Nhi khoa do Bs Nguyễn Hữu Chí, BV Nhi đồng 1 giảng dạy.
 • Nội dung gồm các phần:
  1. Mở đầu
  2. Bệnh sinh
  3. Cách tiến hành
  4. Hình ảnh bình thường và các chỉ số
  5. Đánh giá IVC ở bệnh nhân thở máy
  6. Kết hợp siêu âm IVC và siêu âm phổi

Video Siêu âm tĩnh mạch chủ dưới đánh giá tình trạng thể tích dịch nội mạch, Bs Nguyễn Hữu Chí

Nguồn video: Cấp cứu Hồi sức (https://www.youtube.com/channel/UC1O7c0N3NA3gvwCYhOwHjOw)

Tài liệu

[update]

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Nhi khoa