Rối loạn nhịp trong bào thai, ThS Lê Kim Tuyến

Rối loạn nhịp trong bào thai

Giới thiệu

Rối loạn nhịp trong bào thai là bài giảng thuộc phần siêu âm tim thai trong Khóa học Siêu âm Tim mạch (Viện Tim) do ThS.BS. Lê Kim Tuyến giảng dạy.

Nội dung bài giảng gồm các phần chính:

  1. Định nghĩa
  2. Diễn tiến nhịp tim thai bình thường
  3. Các phương pháp đánh giá loạn nhịp bào thai
  4. Các rối loạn nhịp tim thai
  5. Tiếp cận – Điều trị
  6. Kết luận

Video bài giảng Rối loạn nhịp trong bào thai, ThS Lê Kim Tuyến

Bài giảng

Link tải

Xem thêm:

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Tim mạch