Thông tim can thiệp, TS Đỗ Quang Huân

Thông tim can thiệp

Giới thiệu

Thông tim can thiệp là bài giảng trong Khóa học Siêu âm Tim mạch (Viện Tim) do TS. BS. Đỗ Quang Huân giảng dạy

Nội dung bài giảng gồm các phần chính:

  1. Thông tim can thiệp đại cương
  2. Thông tim can thiệp trong hẹp van hai lá
  3. Thông tim can thiệp trong thông liên nhĩ

Video bài giảng Thông tim can thiệp đại cương, TS Đỗ Quang Huân

Video bài giảng Thông tim can thiệp trong hẹp van hai lá, TS Đỗ Quang Huân

Video bài giảng Thông tim can thiệp trong thông liên nhĩ, TS Đỗ Quang Huân

Bài giảng

[cập nhật]

Link tải

  • PDF  [cập nhật]

Xem thêm:

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Tim mạch