[Video] Các đường cắt cơ bản siêu âm bụng, BS Lê Thanh Toàn

Giới thiệu

Bài giảng “Các đường cắt cơ bản siêu âm bụng” của BS CKII Lê Thanh Toàn, Phó khoa Siêu âm – Thăm dò chức năng BV Chợ Rẫy, trình bày trong Khóa học siêu âm tổng quát của Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2018.

>> Khóa học siêu âm tổng quát của Bệnh viện Chợ Rẫy
>> Tài liệu khóa học siêu âm tổng quát của Bệnh viện Chợ Rẫy

Nội dung bài giảng:

  • Một số khái niệm cơ bản
  • Một số hình ảnh tổn thương

Video bài giảng Các đường cắt cơ bản siêu âm bụng, BS Lê Thanh Toàn

Tài liệu bài giảng


Tải bài giảng: Tài liệu khóa học Siêu âm Tổng quát BV Chợ Rẫy

Xem thêm:
Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Tổng quát