[Video] Phân loại ACR TIRADS 2017 siêu âm tuyến giáp, BS Nguyễn Quang Trọng

Giới thiệu

Siêu âm tuyến giáp hiện nay là một kỹ thuật phổ biến và rất có ý nghĩa trong chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp. Phân loại TI-RADS ra đời nhằm chuẩn hóa cách mô tả và chẩn đoán giữa các bác sĩ siêu âm và với bác sĩ lâm sàng.

Phân loại ACR TI-RADS 2017 siêu âm tuyến giáp là bài giảng của Bs Nguyễn Quang Trọng – Tổng thư ký Chi hội Siêu âm Việt Nam.

Video bài giảng Phân loại ACR TIRADS siêu âm tuyến giáp, BS Nguyễn Quang Trọng

Bài giảng

Link tải

Xem thêm:

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Tổng quát