[VIDEO] SIÊU ÂM PHỔI COVID-19, BS NGUYỄN XUÂN NINH

Giới thiệu

Bài giảng “Siêu âm phổi COVID-19” trình bày bởi BS. CK2 Nguyễn Xuân Ninh – Khoa HSCC, Bệnh viện Vinmec Central Park. Đây là chủ đề đang nóng và cần thiết khi bệnh COVID-19 đang lan rộng toàn cầu.

Bài viết giới thiệu về giá trị của Siêu âm phổi trong chẩn đoán và theo dõi bênh nhân viêm phổi do COVID-19 và đặc biệt hữu ích trong vấn đề hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế và bệnh nhân khác.

Ngoài ra còn giải quyết một số vấn đề với nhân viên y tế khi tiếp cận bệnh nhân làm sao để có thể chẩn đoán nhanh bệnh nhân có khả năng bị nhiễm COVID-19, làm sao để xử trí cấp cứu được kịp thời cho bệnh nhân mà vẫn đảm bảo an toàn.

Chuyên mục Tài liệu chuyên sâu COVID-19

Nội dung:

  1. Giá trị chẩn đoán của triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm huyết học, sinh hóa trong chẩn đoán COVID-19
  2. Giá trị chẩn đoán của PCR, X quang, CT scan trong chẩn đoán COVID-19
  3. Siêu âm phổi trong chẩn đoán COVID-19:
    • Phòng ngừa lây nhiễm khi siêu âm
    • Kỹ thuật – phân tích kết quả siêu âm
    • Cách tiếp cận – phối hợp với các phương tiện chẩn đoán khác

Tham khảo thêm: Video Hướng dẫn siêu âm phổi-màng phổi và Tài liệu siêu âm phổi do BS Nguyễn Xuân Ninh trình bày.

Video Siêu âm phổi chẩn đoán COVID-19, BS Nguyễn Xuân Ninh

Nguồn: BS Nguyễn Xuân Ninh

Xem thêm:

Load More In Video Siêu âm Tổng quát