[Video] Tổng quan cộng hưởng từ trong bệnh lý cơ xương khớp, Bs Mã Nguyễn Minh Tùng

Giới thiệu

Tổng quan cộng hưởng từ trong bệnh lý cơ xương khớp là bài giảng trong Khóa học Siêu âm Cơ xương khớp TTYK Medic do Bs. Ck2 Mã Nguyễn Minh Tùng giảng dạy

Video bài giảng Tổng quan cộng hưởng từ trong bệnh lý cơ xương khớp, Bs Mã Nguyễn Minh Tùng

Bài giảng

[update]

Link tải

  • PDF [update]

Xem thêm:

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Cộng hưởng từ (MRI)