[Video] Kỹ thuật hình ảnh khảo sát hệ hô hấp trẻ em, Bs Thùy Linh

Giới thiệu

 • Kỹ thuật hình ảnh khảo sát hệ hô hấp trẻ em là bài giảng trong chuyên mục Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa Bs Thùy Linh, Trường ĐH Y Dược HCM giảng dạy.
 • Nội dung gồm các phần:
  1. Giới thiệu các kỹ thuật khảo sát: X quang, Siêu âm, CT Scan
  2. X quang
   • Phổi thẳng
   • Phổi nghiêng
   • Phổi thẳng nằm nghiêng
   • Phổi thẳng thì thở ra
   • Đặc điểm X quang phổi trẻ em
  3. Siêu âm
   • Chỉ định
   • Kỹ thuật
   • Một số hình ảnh bệnh lý
  4. CT Scan
   • Chỉ định
   • Kỹ thuật
   • Một số hình ảnh bệnh lý

Video Kỹ thuật hình ảnh khảo sát hệ hô hấp trẻ em, Bs Linh

Nguồn video: CDHA 2014 Lop CK1 (https://www.youtube.com/channel/UC-vM8LWlA1J3FX295GNka7Q)

Tài liệuTrang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video CĐHA Nhi khoa