[Video] CME Siêu âm cơ xương khớp, BV Chợ Rẫy

CME Siêu âm cơ xương khớp BV Chợ Rẫy

Giới thiệu

Siêu âm ứng dụng trong cơ xương khớp ngày càng được quan tâm và sử dụng rộng rãi. Để phổ biến và cập nhật thêm kỹ thuật này, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình đào tạo liên tục (CME) siêu âm cơ xương khớp do ông Craig Cairns (Xradiology Australia) trình bày ngày 25 tháng 3 năm 2017.

Nội dung bao gồm lý thuyết và demo thực hành máy trên người thật. Ngoài ra còn giới thiệu các bệnh lý thường gặp và bổ sung phần can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm như tiêm nội khớp, hút vôi…

Các anh chị muốn đi sâu hơn có thể tham gia Khóa học chuyên sâu Siêu âm cơ xương khớp của Trung tâm Y khoa Medic

Chương trình đào tạo

  1. Giới thiệu CME siêu âm cơ xương khớp
  2. Tổng quan siêu âm cơ xương khớp
  3. Siêu âm khớp vai
  4. Demo siêu âm khớp vai
  5. Siêu âm khớp cổ tay
  6. Demo siêu âm khớp cổ tay
  7. Siêu âm khớp gối
  8. Demo siêu âm khớp gối
  9. Demo siêu âm hội chứng ống cổ tay

Tham khảo thêm


Video CME Siêu âm cơ xương khớp BV Chợ Rẫy

1. Giới thiệu chương trình CME Siêu âm cơ xương khớp

2. Tổng quan siêu âm cơ xương khớp

3. Siêu âm khớp vai

4. Demo siêu âm khớp vai

5. Siêu âm khớp cổ tay

6. Demo siêu âm khớp cổ tay

7. Siêu âm khớp gối

8. Demo siêu âm khớp gối

9. Demo siêu âm hội chứng ống cổ tay


Tài liệu chương trình CME

Tài liệu trong khóa học

Tài liệu tham khảo ông Craig Cairns giới thiệu

Nguồn video và tài liệu: Trang nhà Bác sĩ Nguyễn Quý Khoáng (cdhanqk.com)

Xem thêm

Tải thêm Video Siêu âm Tổng quát