Bệnh Ebstein, ThS Lê Kim Tuyến

Giới thiệu

Bệnh Ebstein là bài giảng trong Khóa học Siêu âm Tim mạch, Viện Tim do ThS Lê Kim Tuyến giảng dạy.

Nội dung bài giảng gồm các phần chính:

  1. Cấu trúc giải phẫu van 3 lá
  2. Các điểm chính của bện Ebstein
  3. Thể lâm sàng
  4. Chẩn đoán trên siêu âm
  5. Hình ảnh minh họa
  6. Các quan điểm điều trị hiện nay
  7. Kết luận

Video bài giảng Bệnh Ebstein, ThS Lê Kim Tuyến

Bài giảng

Link tải

Xem thêm:

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Tim mạch