[Việc làm] Bệnh viện Nhân dân Gia Định tuyển dụng

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tuyển dụng

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Bệnh viện Nhân dân Gia Định có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2017 ở các vị trí:

 • Bác sĩ hạng III: 31
 • Dược hạng III: 02
 • Dược hạng IV: 03
 • Kỹ sư: 02
 • Kỹ thuật viên hạng IV: 03
 • Điều dưỡng hạng III: 12
 • Điều dưỡng hạng IV: 30
 • Kế toán viên: 06
 • Kế toán viên cao đẳng: 02
 • Kế toán viên trung cấp: 02
 • Chuyên viên: 03
 • Cán sự: 03
 • Nhân viên CTXH hạng IV: 01
 • Hộ sinh hạng III: 02
 • Hộ sinh hạng IV: 10
 • Kỹ thuật y hạng III: 02
 • Kỹ thuật y hạng IV: 10

Thời gian nhận hồ sơ: 13/12/2017 đến 12/01/2018 (từ 7giờ đến 16 giờ)

Nhận hồ sơ tại: Phòng Tổ chức bệnh viện Nhân dân Gia Định – Số 1 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. ĐT: 3.8412 692 (116)

Thời gian và địa điểm dự kiến thi: Từ 01/03/2018 đến ngày 09/03/2018 tại BV ND Gia Định

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

Điều kiện chung:

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;
 • Có đơn đăng ký dự tuyển;
 • Sơ yếu lý lịch rõ ràng;
 • Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ:

 • Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương: Trình độ A2 hoặc tương đương đối với viên chức hạng III (đại học và sau đại học), Trình độ A1 hoặc tương đương đối với viên chức hạng IV (cao đẳng hoặc và trung cấp).

Yêu cầu về trình độ tin học:

 • Sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ thông tin Truyền thông quy định chuẩn kỷ năng sử dụng CNTT: Trình độ A trở lên.

3. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

 • Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
 • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
 • Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
 • Bản nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và văn bản đồng ý tham gia dự tuyển đối với trường hợp người đăng ký đang hợp đồng làm việc tại cơ quan hành chánh, đơn vị sự nghiệp.
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
 • Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức tại Điều 4 Quy định này có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

4. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Khoản 2, điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ–CP.

5.  Nội dung xét tuyển dụng

 • Kết quả học tập bao gồm: Điểm học tập trung bình toàn khóa và Điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
 • Phỏng vấn (do Ban kiểm tra sát hạch thực hiện) cụ thể như sau:
  • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
  • Quyền và nghĩa vụ của viên chức
  • Trách nhiệm và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện.

6.  Cách tính điểm

 • Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học học tập của người được xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1
 • Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1
 • Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm trung bình toàn khóa học đồng thời là điểm tốt nghiệp và quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2
 • Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2
 • Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Điểm a, b, d Điều này.
 • Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c và d Điều này.

7.  Cách xác định người trúng tuyển

 • Điểm trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Kết quả lấy từ trên cao xuống thấp hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn hoặc điểm thực hành) cao hơn là người trúng tuyển.
 • Nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau trong trường hợp thi tuyển hoặc người có điểm sát hạch bằng nhau trong trường hợp xét tuyển thì Giám đốc bệnh viện được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
 • Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Chi tiết về các nội dung và biểu mẫu hồ sơ

 • Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật
 • Trang chủ BV Nhân dân Gia Định HCM www.bvndgiadinh.org.vn

Xem thêm:

Tải thêm Blog Y khoa