[PDF] Chẩn đoán hình ảnh X quang, Chu Văn Đặng

Giới thiệu

 • Chẩn đoán hình ảnh X quang (ThS.BS. Chu Văn Đặng) được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục kỹ thuật hình ảnh y học trình độ Cao đẳng của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt.
 • Sách được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết của bộ môn Kỹ thuật hình ảnh, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.
 • Sách Chẩn Đoán Hình Ảnh XQuang đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy và học chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học của Bộ Y tế thẩm định năm 2009. Bộ Y tế quyết định ban hành làm tài liệu dạy và học chính thức của ngành Y tế.

Sách Chẩn đoán hình ảnh X quang

Đọc trực tuyến

Chi tiết sách

 • Tên sách: Chẩn đoán hình ảnh X quang
 • Tác giả: ThS.BS. Chu Văn Đặng
 • Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục, Bộ Y Tế ban hành
 • Năm xuất bản: 2010
 • Số trang: 165 trang
 • Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, X quang

Link tải

 • Định dạng: PDF
 • Dung lượng: 11.8 MB

Xem thêm

Tải thêm Ebook tiếng Việt