Chẩn đoán hình ảnh Hệ tim mạch, Bs Nguyễn Quý Khoáng

Chẩn đoán hình ảnh Hệ tim mạch

Giới thiệu

Chẩn đoán hình ảnh Hệ tim mạch là bài giảng trong Khóa học Siêu âm Tim mạch (Viện Tim) do Bs Nguyễn Quý Khoáng giảng dạy.

Nội dung bài giảng gồm các phần chính:

  1. Đại cương chẩn đoán hình ảnh hệ tim mạch
  2. Kỹ thuật chụp X quang tim
  3. Giải phẫu X quang tim bình thường
  4. Tiêu chuẩn đánh giá sự nở lớn của tim
  5. Tiêu chuẩn đánh giá sự nở lớn của các buồng tim

Video bài giảng Chẩn đoán hình ảnh Hệ tim mạch, Bs Nguyễn Quý Khoáng (phần 1)

Video bài giảng Chẩn đoán hình ảnh Hệ tim mạch, Bs Nguyễn Quý Khoáng (phần 2)

Video bài giảng Chẩn đoán hình ảnh Hệ tim mạch, Bs Nguyễn Quý Khoáng (phần 3)

Bài giảng

Link tải

Xem thêm:

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Load More In Video Siêu âm Tim mạch