Còn ống động mạch, ThS Lê Kim Tuyến

Còn ống động mạch

Giới thiệu

Còn ống động mạch là bài giảng thuộc phần siêu âm tim bẩm sinh trong Khóa học Siêu âm Tim mạch (Viện Tim) do ThS.BS. Lê Kim Tuyến giảng dạy.

Nội dung bài giảng gồm các phần chính:

  1. Dịch tễ học
  2. Giải phẫu học
  3. Sinh lý bệnh
  4. Lâm sàng – Cận lâm sàng
  5. Minh họa trên Siêu âm tim
  6. Điều trị

Video bài giảng Còn ống động mạch, ThS Lê Kim Tuyến

Bài giảng

Link tải

Xem thêm:

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Tim mạch