[Thực hành] Hướng dẫn thực hành siêu âm cơ xương khớp trên bệnh nhân

Hướng dẫn thực hành siêu âm cơ xương khớp

Giới thiệu

Hướng dẫn thực hành siêu âm cơ xương khớp trên bệnh nhân là phần tổng hợp một số hướng dẫn thực hành trong Khóa học Siêu âm Cơ xương khớp TTYK Medic

Nội dung bài giảng gồm các phần chính:

  1. Thực hành siêu âm khớp vai, Bs Lê Thanh Liêm
  2. Thực hành Siêu âm bàn tay, khớp khủy, khớp vai, Bs Lê Thanh Liêm
  3. Thực hành Siêu âm khớp gối, Bs Lê Thanh Liêm
  4. Thực hành Siêu âm khớp gối, Bs Mã Nguyễn Minh Tùng
  5. Thực hành Siêu âm khớp khuỷu, Bs Lê Thanh Liêm
  6. Thực hành Siêu âm khớp khuỷu, Bs Lê Tự Phúc

Video Thực hành siêu âm khớp vai, Bs Lê Thanh Liêm

Video Thực hành Siêu âm bàn tay, khớp khủy, khớp vai, Bs Lê Thanh Liêm

Video Thực hành Siêu âm khớp gối, Bs Lê Thanh Liêm

Video Thực hành Siêu âm khớp gối, Bs Mã Nguyễn Minh Tùng

Video Thực hành Siêu âm khớp khuỷu, Bs Lê Thanh Liêm

Video Thực hành Siêu âm khớp khuỷu, Bs Lê Tự Phúc

Xem thêm:

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Tổng quát