[PDF] Giải phẫu X quang, Nguyễn Doãn Cường

Giới thiệu

Sách Giải phẫu X quang (Nguyễn Doãn Cường) được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của Trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Sách được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt.

Sách được biên soạn dựa trên phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Giải phẫu X quang đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành Cử nhân kỹ thuật y học của Bộ y tế thẩm định năm 2006.

Bộ y tế ban hành làm tài liệu dạy học đạt chuẩn chuyên môn của ngành y tế giai đoạn 2006-2010. Trong quá trình sử dụng sách phải được cập nhật bổ sung, chỉnh lý.

Chi tiết

  • Tên sách: Giải Phẫu X quang
  • Chủ biên: Nguyễn Doãn Cường
  • NXB Y Học
  • Năm xuất bản: 2007
  • Sách đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Y học
  • Số trang: 130 Trang​
  • Giá bìa: 24.000 vnđ

Sách Giải phẫu X quang, Nguyễn Doãn Cường

Link tải

 

Xem thêm:


Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Ebook tiếng Việt