Tổng hợp video Siêu âm Tổng quát

Tổng hợp video Siêu âm Ttổng quát, giảng dạy lớp Siêu âm Tổng quát Trường Đại học Y Dược HCM và Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch.

Nội dung tổng hợp các bài giảng Siêu âm Tổng quát

Tài liệu Siêu âm Tổng quát

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Tổng quát