Atlas giải phẫu cắt lớp phân thùy gan trên CT (tô màu và chú thích)

Giai Phau Cat Lop Phan Thuy Gan Tren Ct

Giới thiệu

Giải phẫu cắt lớp là kiến thức nền tảng với các bác sĩ và kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh. Tuy nhiên đây là vấn đề khó với các bạn mới tiếp cận khi vừa phải xem hình ảnh trên CT/MRI vừa đối chiếu giải phẫu học.

Để hỗ trợ các bạn dễ học và tham khảo trong quá trình làm việc, chúng tôi tạo thư viện giải phẫu cắt lớp phân thùy gan ở mặt cắt axial với các cấu trúc giải phẫu được tô màu (dán nhãn – label), chú thích tiếng Anh và tiếng Việt kèm theo; nguồn ảnh từ radiopaedia.org.

Phần lý thuyết và hình ảnh mô tả cách phân thùy gan, vui lòng xem thêm: Giải phẫu phân thùy gan (Liver – Segmental Anatomy)


Giải phẫu cắt lớp phân thùy gan trên CT

Chú thích màu:

 • Segment I – Phân thùy 1
 • Segment II – Phân thùy 2
 • Segment III – Phân thùy 3
 • Segment IV – Phân thùy 4
 • Segment V – Phân thùy 5
 • Segment VI – Phân thùy 6
 • Segment VII – Phân thùy 7
 • Segment VIII – Phân thùy 8
 • Inferior Vena Cana – Tĩnh mạch chủ dưới
 • Right Hepatic Vein – Tĩnh mạch gan phải
 • Middle Hepatic Vein – Tĩnh mạch gan giữa
 • Left Hepatic Vein – Tĩnh mạch gan trái
 • Portal Vein – Tĩnh mạch cửa

Nguồn ảnh: Case courtesy of Jeffrey Hocking, Radiopaedia.org. From the case rID: 45972

Phần lý thuyết và hình ảnh mô tả cách phân thùy gan, vui lòng xem thêm: Giải phẫu phân thùy gan (Liver – Segmental Anatomy)

Xem thêm

Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký Nhận bài viết mới và theo dõi Kênh Youtube

Tải thêm Kiến thức Y khoa