Tổng hợp video siêu âm nhi khoa, Bs Nguyễn Hữu Chí

Giới thiệu

Tổng hợp video


Trang web đang upload liên tục các video bài giảng và tài liệu chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được thông báo về các bài viết mới nhất, vui lòng đăng ký tại Form nhận bản tin và theo dõi tại kênh Youtube

Tải thêm Video Siêu âm Nhi khoa